Praktiskā Mārketinga Akadēmija ir jauno mārketinga un komunikācijas zinību speciālistu apmācības instruments, kas top efektīvāko mārketinga aktivitāšu
apzināšanai paredzēta eksperimentāla pētījuma rezultātā. Pētījuma ietvaros tiek meklēti dažādu biznesa nozaru efektīvākie mārketinga veidi, kā arī tos ietekmējošie
faktori, lai piedāvātu klientiem un jomas speciālistiem skaidru izpratni par mārketinga jomas izmaiņām un Latvijas specifikāciju. Pētījuma realizācijā var iesaistīties
jebkurš uzņēmums, kas vēlas vienlaikus sniegt ieguldījumu izglītības jomas attīstībā Latvijā, kā arī iegūt vērtīgu informāciju sava uzņēmuma mārketinga
aktivitāšu plānošanai un realizācijai.

Mārketinga audits
Mārketinga audits nodarbojas ar uzņēmumam visaktuālāko mārketinga komunikāciju problēmu identificēšanu. Mārketinga audita būtība ir izskatīt un pārbaudīt uzņēmuma mārketinga un mēdiju ieguldījumus, izveidot no tiem perspektīvu konkrētā mērķa tirgū un parādīt iespējas, kā koncentrēt un veidot savu stratēģiju tā, lai visi ieguldītie līdzekļi būtu efektīvi izlietoti un sniegtu atdevi.

Zīmola novērtēšana
Zīmols tiek vērtēta, par pamatu ņemot dažādās pakāpes, kurās tas komunicē ar sabiedrību. Tiek izdalītas trīs galvenās – navigācijas, atkārtota apliecinājuma un sasaistes pakāpe. Zīmola novērtēšanas procesā tiek izvērtēta tā attīstības pakāpe, jo tikai, apzinot jau sasniegto, iespējams izvirzīt nākotnes mērķus. Šajā procesā tiek vērtēta zīmola pievienotā vērtība finansiālā izteiksmē.

Tiešais mārketings
Tiešais mārketings laika gaitā ir manāmi attīstījies un šobrīd tiešā mārketinga metodes tiek aizvien plašāk pielietotas. Tiešais mārketings ir reklāmas veids, kas uzrunā katru potenciālo pircēju/klientu individuāli, un līdz ar to dod lielāku atdevi visam mārketinga pasākumam kopumā. Tiešais mārketings ir ziņojumu izsūtīšana klientam (tiešais pasts, telemārketings, interaktīvais mārketings) un mudināšana uz darbību, kas ietver pozitīvu klientu atsauksmju izmantošana mārketinga aktivitātēs.

Viral mārketings
Viral mārketings darbojas kā ikviena indivīda mudinātājs nodot konkrēto ziņojumu tālāk, maksimāli daudz cilvēkiem. Lai to panāktu, tiek izmantotas jau esošas saiknes starp cilvēkiem, cilvēku grupām, veidojot procesus, kas līdzīgi epidēmija izplatās sabiedrībā un veido zīmola atpazīstamību. Izmantojot internetu, šī mārketinga tehnika rezultātus sasniedz īpaši ātri un plaši.

Atļaujas mārketings
Atļaujas mārketings paredz dialoga komunikācijas veidošanu ar klientu. Dialogs tiek veidots, sākotnēji saņemot klienta atļauju, lai pēc tam viņam nosūtītu sagatavoto informāciju. Šādā veidā izsūtītā informācija tieši sasniedz ieinteresētu indivīdu. Lai arī ziņojumu skaits ir limitēts, tas ir ļoti efektīgs un trāpīgs.

Partizānu mārketings
Partizānu mārketings orientējas uz ideju ģenerēšanu, to realizācija ieguldot salīdzinoši maz finanšu līdzekļu. Šajā gadījumā svarīgākais ir precizitāte un spēja ziņojumu noraidīt īstajā brīdī un laikā, tad nereti patērētāji paši neapzinoties iesaistās produkta reklamēšanā.

Blogu mārketings
Interneta mārketings, kas tiek realizēts ar web blogu palīdzību. Ar blogu palīdzību organizācijām iespējams iepazīstināt un pārbaudīt produktu īpašības, funkcijas un iespējamos ieguvumus vēl pirms produkts ir izlaists. Tādejādi iespējams plānot tradicionālās mārketinga aktivitātes. Ar blogu palīdzību var ļoti labi apzināt atgriezenisko saiti, nodrošināt interaktivitāti, kā arī sasniegt konkrētu mērķa grupu.

KSA aktivitātes, sponsorēšana
Sociālo, sporta un vides jautājumu iekļaušana uzņēmuma biznesa darbībā, veidojot sadarbību ar iesaistītajām pusēm, šajās attiecībās tiek ieguldīts vairāk par likumā noteikto. KSA var ietvert gan iekšējās uzņēmuma darbinieku vajadzības, gan arī ārējās – sabiedrības vajadzības. KSA mērķis ir veicināt uzticību un paļāvību iesaistīto pušu starpā.

Meklēšanas sistēmu mārketings
Meklēšanas sistēmu mārketings ir interneta mārketinga tehnika, ar kā palīdzību tiek veicināta uzņēmuma mājas lapas parādīšanās meklēšanas sistēmās. Tas ietver meklēšanas sistēmu optimizēšanu, maksas izvietojumu, maksas ietveršanu saturā.

Mobilais mārketings
Mārketings mobilajos telefonos, paplašinoties tehnoloģiju iespējām, kļūst arvien populārāks. Ar mobilā mārketinga palīdzību, izsūtot sms vai mms, iespējams sasniegt ļoti konkrētu mērķa auditoriju, kā arī, netērējot lielus līdzekļus, informēt par jaunumiem plašu sabiedrības loku. Ziņojums, kas tiek noraidīts ar mobilā mārketinga palīdzību ir īss, kodolīgs un precīzs

Reklāma presē
Reklāma drukātajos medijos ietver tādus informācijas kanālus kā avīzes, žurnālus. Izvēloties preses izdevumus diezgan precīzi iespējams segmentēt mērķa auditoriju, un atstāt klientiem paliekošu, vairākkārt apskatāmu informāciju par konkrēto uzņēmumu, preci vai pakalpojumu.

Reklāma radio, TV
TV un radio reklāma aptver plašu cilvēku loku. Tā kā radio ir fona medijs, tajā izvietotās reklāmas vairākkārt dzirdētas paliek atmiņā, turpretī televīzijā pārraidīta informācija tiek uztverta gan vizuāli, gan audiāli, tādējādi nodrošinot spēcīgāku efektu.

Reklāma internetā
Internets kā medijs gūst arvien lielāku ietekmi ne vien Latvijā, bet visā pasaulē. Arī tā lietotāju skaits gadu no gada turpina pieaugt, tāpēc globālajā tīmeklī izvietotās reklāmas iegūst plašu uzmanību. Izvēloties piemērotāko interneta resursu, iespējams ļoti precīzi segmentēt auditoriju, noraudot ziņojumu tieši tiem cilvēkiem, kam tas varētu būt interesanti un noderīgi.

Prezentācijas, semināri, izstādes
Prezentācijās, semināros un izstādēs klientu iespējams uzrunāt ļoti personīgi. Lai arī auditorija skaitliski nav tik liela, tomēr individuāla pieeja gandrīz vienmēr sasniedz mērķi. Prezentācijās tiek veidots uzņēmuma tēls sabiedrības acīs, kas tālāk ar “word of mouth” palīdzību izplatās plašākā sabiedrībā.

ROI mārketings
Roi (Return On Investment) mārketings ir mārketinga tehnika, ar kā palīdzību tiek mērīta aktivitātēs ieguldīto investīciju atdeve. Izvirzot konkrētus, precīzi izmērāmus kritērijus, tiek aprēķināts ieguldīto līdzekļu lietderīgums.

Praktiskā Mārketinga Akadēmija
info@marketings.lv
www.marketings.lv