Lai apzinātu šī brīža efektīvākās mārketinga aktivitātes Latvijā un to piemērotību atkarībā no biznesa darbības sfēras, reklāmas aģentūra Alberta Uzņēmumu Grupa (AUG) sadarbībā ar Biznesa augstskolu Turība uzsāk eksperimentālu pētījumu efektīvāko mārketinga aktivitāšu apzināšanai, kā rezultātā tiks izstādāti “Praktiskās mārketinga akadēmijas” mācību materiāli.

Pētījuma ietvaros tiks meklēti dažādu biznesa nozaru efektīvākie mārketinga veidi, kā arī tos ietekmējošie faktori, lai piedāvātu klientiem un jomas speciālistiem skaidru izpratni par mārketinga jomas izmaiņām un Latvijas specifikāciju. Pēc pētījuma realizācijas iegūtie dati tiks izmantoti Biznesa augstskolas Turība jauno mārketinga un komunikācijas zinību speciālistu apmācības programmu papildināšanā, sniedzot studentiem praktiskas zināšanas par mārketinga aktivitāšu realizāciju Latvijā.

Jūsu ieguvumi, piedaloties projekta realizācijā, būtu:

 • pilna spektra mārketinga aktivitāšu izstrāde un realizācija tieši Jūsu uzņēmumam;
 • iespēja uzzināt, kas nosaka mārketinga efektivitāti sfērā, ko pārstāv Jūsu uzņēmums, un izmantot šo informāciju tālākā darbībā;
 • visu projekta gaitā iegūto informāciju, pētījuma rezultātus uzzināt pirmajiem;
 • pozicionēt sevi kā izglītību atbalstošu uzņēmumu, dodot ieguldījumu jaunos speciālistus sagatavošanā;
Būtiski, ka mārketinga aģentūras izdevumus atlīdzina mācību iestāde, līdz ar to, piedaloties pētījumā, Jums papildus reālajiem izdevumiem, kas nepieciešami aktivitāšu realizācijai, vairāk nekas nav jāmaksā.

Uzsākot projekta realizāciju, šobrīd iespējamai realizācijai ir izvirzīti 17 dažādi mārketinga veidi, no kuriem četri paredzēti situācijas apzināšanai pirms vai pēc aktivitātēm. Katram uzņēmumam, kas vēlas iesaistīties pētījumā, ir iespējams izvēlēties 6 12 realizējamās mārketinga aktivitātes, kas, viņuprāt, būtu efektīvākās un vēlamākās.

Situācijas apzināšanai pirms aktivitāšu veikšanas:

 • Mārketinga audits;
 • Zīmola novērtēšana;
Iespējamo mārketinga aktivitāšu izvēle:
 • Tiešais mārketings;
 • Viral mārketings;
 • Atļaujas mārketings;
 • Partizānu mārketings;
 • Blogu mārketings;
 • KSA aktivitātes, sponsorēšana;
 • Meklēšanas sistēmu mārketings;
 • Mobilais mārketings;
 • Reklāma presē;
 • Reklāma radio, TV;
 • Reklāma internetā;
 • Prezentācijas, semināri, izstādes;
Situācijas apzināšanai pēc aktivitāšu veikšanas:
 • ROI mārketings.
Pētījums ilgs visa gada garumā, katru mēnesi izmēģinot atšķirīgu konkrētā uzņēmuma pārstāvošajai nozarei atbilstošu mārketinga aktivitāti un mēneša beigās veicot situācijas analīzi, efektivitātes mērījumus.

Ja vēlaties piedalīties pētījuma izstrādē, ceļot sava uzņēmuma vērtību, aizpildiet pielikumā esošo pieteikuma anketu un sūtiet to uz e-pastu info@marketings.lv.

Sazinieties ar mums jebkādu neskaidrību gadījumā!

Ar cieņu,

Alberts Jodis
Alberta Uzņēmumu Grupa

Praktiskā Mārketinga Akadēmija
info@marketings.lv
www.marketings.lv